Elk weekend Mazzel & Vermaak: open van 08:30 tot 18:00 uur.

Huisregels bezoekers

De huisregels van De Bazaar zijn regels van goed fatsoen, die zijn opgesteld om het onze bezoekers zo aangenaam mogelijk te maken.

 • Wij kunnen je vragen je te legitimeren.
 • Wij kunnen je vragen medewerking te verlenen aan onderzoek van jouw kleding en/of tassen.
 • Kinderen tot en met 12 jaar hebben alleen toegang onder begeleiding van een volwassene.
 • Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van hulp- en blindengeleidehonden.
 • Acquireren, flyeren, collecteren, verkopen van waren, commercieel filmen en fotograferen is zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 • Wij maken je erop attent dat er zowel zichtbaar als niet-zichtbaar cameratoezicht aanwezig is ter bescherming van jouw en onze veiligheid en eigendommen.
 • Te allen tijde kunnen er (televisie)opnames op De Bazaar gemaakt worden. Als je niet in beeld wenst te komen, mijd dan de locaties waar gefotografeerd en/of gefilmd wordt. De Bazaar houdt zich het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
 • In de hallen op het terrein van De Bazaar is roken niet toegestaan.
 • Gebruik van alcohol en drugs is op het gehele terrein van De Bazaar verboden. Het alcoholverbod geldt niet binnen de zogenoemde horecagelegenheden.
 • Aanwijzingen van ons personeel of aanwijzingen op borden moeten worden opgevolgd.
 • Je bent verplicht je richting ons personeel en jouw medebezoekers fatsoenlijk en respectvol te gedragen.
 • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor vermissing, diefstal of schade van welke aard ook.
Top