Elk weekend Mazzel & Vermaak: open van 08:30 tot 18:00 uur.

Huisregels huurders

Huisregels De Bazaar

Alle huurders dienen zich aan de regels en voorschriften van de wet, openbare orde, brandweer, politie, de gemeente en directie van De Bazaar te houden.

 1. Huurders en het aanwezige personeel dienen zich te kunnen legitimeren.
 2. Onderverhuur en inzetten van illegaal personeel is niet toegestaan.
 3. Het niet opvolgen van aanwijzingen van de marktmeester, overmatig drank- en/of drugsgebruik of ander misplaatst gedrag, dat de algemene sfeer en/of veiligheid op de markt schaadt, heeft verwijdering van de markt tot gevolg.
 4. Handel in levende dieren, drugs, wapens, alcohol, namaak en gestolen goederen is verboden.
 5. Verkoop van eet- en drinkwaren is alleen toegestaan met (schriftelijke) toestemming van de directie van De Bazaar.
 6. In alle hallen van De Bazaar geldt een rookverbod. Roken is slechts buiten toegestaan.
 7. De opbouwtijd is zaterdag en zondag van 7.30 – 9.00 uur. Bij afwezigheid na de opbouwtijd, vervalt uw kraamplaats aan De Bazaar voor wederverkoop. De afbouw is zaterdag en zondag van 18.00 – 19.00 uur.
 8. De algehele veiligheid dient in acht genomen te worden. Er mag geen handel of materiaal buiten de gele lijnen worden geplaatst. Nooduitgangen, brandslanghaspels e.d. dienen vrij te blijven.
 9. Open vuur, gasflessen, licht ontvlambare stoffen en het gebruik van (extra) verwarming is niet toegestaan.
 10. Het gebruik van stroom is alleen mogelijk op de plaatsen die verkocht worden als stroomplaats. U kunt hier gebruik van maken van 1 ampère (=220 Watt).
 11. Bouw en verbouw van kraamplaatsen, muren en andere eigendommen van De Bazaar is zonder schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 12. Het “laten staan” van goederen is alleen toegestaan bij een periodekaart en is te allen tijde voor risico van de huurder. De Bazaar is niet aansprakelijk voor schade of diefstal . U betreedt het terrein op eigen risico.
 13. Een bepaalde hal of kraamplaats kan nimmer worden geclaimd. De marktmeester is gerechtigd eventuele verplaatsingen zonder toestemming van de huurder uit te voeren.
 14. Omruilen van een dagkaart kan tot 24 uur van tevoren. Er wordt geen geld geretourneerd.
 15. Kraamplaatsen dienen schoon te worden achtergelaten. Afval en handel dient u mee te nemen.

Op alle (huur)transacties zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing welke zijn gedeponeerd onder nummer 21/2010 ter griffe van de  arrondissementsrechtbank te Haarlem. Deze zijn inzichtelijk via de informatie pagina of te verkrijgen op het Marktkantoor.

wijzigingen voorbehouden

Top